Jakie są fazy alkoholizmu?

0
140

Alkoholizm to choroba, która powoduje fizyczne i psychiczne uzależnienie od alkoholu. Chociaż każdy alkoholik może przejść przez różne fazy uzależnienia, istnieją ogólne fazy, przez które większość ludzi przechodzi w trakcie swojej walki z alkoholizmem. W tym artykule omówimy cztery główne fazy alkoholizmu i co je charakteryzuje.

Faza początkowa

Faza początkowa alkoholizmu to czas, gdy osoba zaczyna pić regularnie i staje się coraz bardziej zależna od alkoholu. W tym etapie picie jest często jeszcze kontrolowane, a osoba jest w stanie ograniczyć ilość wypijanego alkoholu. Jednakże, w miarę upływu czasu, osoba zaczyna pić coraz więcej i częściej, co może prowadzić do nadużywania alkoholu.

Objawy fazy początkowej:

 • Chęć picia alkoholu w celu zmniejszenia stresu lub poprawienia nastroju
 • Odczuwanie wewnętrznej potrzeby picia alkoholu
 • Zmniejszanie ilości czasu spędzanego na innych aktywnościach niż picie alkoholu
 • Ukrywanie ilości wypitego alkoholu przed innymi osobami
 • Faza krytyczna

  Faza krytyczna to etap, w którym picie alkoholu staje się nieodłączną częścią życia osoby uzależnionej. Osoba w tej fazie często traci kontrolę nad ilością wypijanego alkoholu i zaczyna odczuwać fizyczne i emocjonalne skutki picia.

  Objawy fazy krytycznej:

 • Regularne spożywanie dużych ilości alkoholu
 • Trudności z kontrolowaniem ilości wypijanego alkoholu
 • Odczuwanie kaca alkoholowego i innych skutków zdrowotnych
 • Problemy z pamięcią i koncentracją
 • Faza chronicznego alkoholizmu

  Faza chronicznego alkoholizmu to etap, w którym alkoholik staje się całkowicie uzależniony od alkoholu. Osoba w tej fazie jest często niezdolna do codziennych czynności, a picie alkoholu staje się najważniejszym celem życiowym.

  Objawy fazy chronicznego alkoholizmu:

 • Niezależność od alkoholu jako jedynego źródła przyjemności
 • Problemy zdrowotne związane z alkoholizmem
 • Problemy z relacjami interpersonalnym

  Faza odwyku i remisji

  Faza odwyku i remisji to etap, w którym osoba uzależniona od alkoholu podejmuje próby powrotu do trzeźwości. W tej fazie osoba zwykle zaczyna szukać pomocy w postaci terapii, programów anonimowych alkoholików, a także wsparcia od rodziny i przyjaciół. Chociaż powrót do trzeźwości może być trudny, osoba w tej fazie może odzyskać kontrolę nad swoim życiem i osiągnąć trwałą remisję.

  Objawy fazy odwyku i remisji:

 • Szukanie pomocy w postaci terapii i programów uzależnień
 • Odczuwanie fizycznych i emocjonalnych skutków odstawienia alkoholu
 • Praca nad rozwiązywaniem problemów, które prowadziły do uzależnienia
 • Wprowadzenie zdrowych nawyków i stylu życia, który wspiera trzeźwość
 • Podsumowanie

  Alkoholizm to choroba, która wpływa na wiele aspektów życia osoby uzależnionej od alkoholu. Chociaż każda osoba może przechodzić przez różne fazy uzależnienia, ogólnie można wyróżnić cztery fazy: początkową, krytyczną, chroniczną i fazę odwyku i remisji. Ważne jest, aby zrozumieć, że alkoholizm to choroba, która wymaga leczenia, i że osoby uzależnione od alkoholu potrzebują wsparcia i pomocy, aby powrócić do zdrowia. Dzięki terapii, programom uzależnień i wsparciu ze strony rodziny i przyjaciół, osoby uzależnione od alkoholu mogą odzyskać kontrolę nad swoim życiem i osiągnąć trwałą remisję.